آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
کار در منزل با بهترین حقوق و پورسانت

توضیحات آگهی

📣📢مژده مژده برای خانم های خانه دارواقایان بیکار وحتی دانشجویان📢📣

🔰🔥جهت انجام پروسه تبلیغاتی به افرادی خلاق وباانگیزه باهررده سنی وتحصیلی ؛اقاوخانم ازسراسرکشورنیازمندیم🔥🔰
🌹نوع کارمدیریتی وپاسخگوی اینترنتی؛ مسول ارتباطی انلاین؛ تایپیستورومحتواگزاری درگروههابه صورت انلاین

🌹کاری آسان وقابل انجام حتی باگوشی درمنزل ساعت کاری وانتخاب نوع کارباخودهمکارخواهدبود
🌹دارای اموزش های کاملا رایگان واستخدام قطعی
وظیفه همکارتبلیغات درزمینه های تولیدی وعلمی واموزشی وتجاری بنابه اختیار
🌹حداقل ساعت پیشنهادی جهت رسیدن به درآمد 35هزارتومن درروز5ساعت درطول روزـ
🌹انتخاب نحوه گرفتن دستمزد؛روزانه هفتگی وماهانه باانتخاب خودهمکارخواهدبود
🌹هزینه اینترنت ماهانه یک بارباشرکت خواهد بوددرصورت تمایل به ثبت نام ومراحل بعدی پیوی درتلگرام مراجعه کنیدجانمونی زمان ثبت نام محدوداست😍🏃‍♂️🏃‍♀️