آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
کمک هزینه عمل جراحی قلب کودک بی سرپرست

توضیحات آگهی

با سلام خدمت مردم عزیز که همیشه یارو غمخوار ضعیفان تنگدستان بودند اینبار کودکی 4ساله وبی سرپرست که بر تخت بیمارستان توان پرداخت هزینه عمل جراحی برای ترمیم گرفتگی دریچه یک ودو وسه قلب خود را ندارد دست یاری وکمک به سوی پروردگار وشما مردم خیر ودلسوز دراز کرده تا شاید دوباره همچون کودکان هم سن وسال به زندگی عادی خود برگردد از شما ملتمسانه تقاضای هرچند مختصر کمک مالی درحدبضاعت وتوان داریم که کارخیرتان فریادی باشد به سوی پروردگار بزرگ برای سلامتی وعاقبت به خیری کودکانتان