آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19726
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
کود فسفر و پتاسیم بهاری

توضیحات آگهی

این ترکیب اختصاصی جهت افزایش گل و میوه و زودرسی محصول تولید شده و برای مواقعیکه نیاز به رشد رویشی نباشد گیاه را به فاز زایشی میبرد
برای سفارش تماس بگیرید
09384522430
سبزینه مارال تولید کننده انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک