آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19090
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
کود کامل 2-1-2

توضیحات آگهی

کود کامل ۲-۱-۲
کود کامل تشکیل شده از عناصر مورد نیاز گیاه اعم از نیتروژن به میزان ۲ درصد فسفر به میزان ۱درصد و پتاس به میزان ۲که همراه با ریز مغذی ها باعث رشد – ریشه زایی و رنگ پذیری میوه ها میشود .
همچنین ریز مغذی استفاده شده در این کود باعث می شود تمامی نیازهای گیاه به مواد معدنی و آلی تکمیل شود و از تنش های موجود که باعث آسیب به گیاه می شود جلوگیری به عمل می آید.

برچسب‌ها: