آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

گوسفندزنده شهرداری در جایگاه شهرداری خریداری کنید با وزن دقیق وارگانیک بهداشتی با قصاب شبانه روزی باباسکول در حضور مشتری انجام میشود آدرس شهران بلوار کوهسار میدان بهاران بعد از میدان۱۰۰متر پایین تر از میدان به به سمت امام زاده داود سمت راست فرعی دوم دام زنده سید هستم