آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
گچکاری خورده کاری تخریب گچکار (حتی) یک متر کل تهران

توضیحات آگهی

با سلام
گچکاری و گچبری ابزار نورمخفی گل سقف خورده کاری تیغ گچی تخریب شومینه ابزارهای قدیمی با بهترین کیفیت پذیرفته می‌شود
{{حتی یک متر بشرط کار}}
فقط تهران
با مصالح بدون مصالح پذیرفته می‌شود
تسویه حساب بعد ازرضایت شما از کار
از حسن انتخاب شما سپاسگزارم
0919-8381713