آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

واحد فول امکانات ط دوم
آسانسور پارکینگ پکچ رادیاتور

مستاجر ۸۰میلیون

اجاره ماهیانه ۱میلیون

تخلیه برج ۴ سال بعد
آپارتمان های مشابه با هر مترآژی موجود میباشد